Letošní postní sbírka vynesla přes 600 tisíc Kč. Děkujeme!

3. července 2019
Letošní postní sbírka vynesla přes 600 tisíc Kč. Děkujeme!
3. července 2019 - Letošní postní sbírka vynesla přes 600 tisíc Kč. Děkujeme!

Milí přátelé (nejen) ve sborech ČCE,

dovolte, abychom Vám srdečně poděkovali za letošní Postní sbírku. Na pomoc lidem, které z domovů vyhnala válka v Sýrii, jste přispěli částkou ve výši

604 143 Kč.

Velmi si toho vážíme. Výtěžek Postní sbírky poputuje na pomoc syrským uprchlíkům v Libanonu a Jordánsku.

V Libanonu využijeme peníze na nákup vybavení na zimu, která je v horských oblastech Libanonu překvapivě chladná. Pro uprchlíky žijící často v jedné holé místnosti, není lehké jí přečkat. Matrace, kamna či topný olej nakoupíme lokálně, aby zároveň podpořila místní trh. Teplé deky vyrábí v komunitních dílnách přímo syrští uprchlíci a díky naší pomoci tak získají práci.

Aktuální článek o tom, jak se žije uprchlíkům v Libanonu, od našeho vedoucího zahraniční sekce si můžete přečíst na https://postnisbirka.diakonie.cz/ctete-dal/blog/

Další část prostředků podpoří zřízení a provoz komunitního centra v jordánském městě Zarqá, které poskytne volnočasové a vzdělávací kurzy a pomůže ekonomickému osamostatnění uprchlíků.

Děkujeme, že jste se do sbírky zapojili. Vážíme si Vaší důvěry ve smysluplnou práci Diakonie nejen v naší zemi, ale také za hranicemi. Vážíme si Vašeho rozhodnutí pomáhat i lidem jiných kultur. Jsme rádi, že díky silné podpoře naší církve můžeme vykonávat práci postavenou na skutečných křesťanských hodnotách.

V úctě,

Kristina Ambrožová

ředitelka

Středisko humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE

ctverec maly