Postní sbírka 2020 - Pro lepší start do života

Podporujeme komunitní školku v Libanonu v chudinské čtvrti v jižním Bejrútu, kterou navštěvuje zhruba 60 dětí ve věku 3-5 let z chudých syrských a libanonských rodin. Uvědomujeme si, že první roky života jsou pro jejich další rozvoj nejzásadnější. Komunitní školka Tahaddi poskytuje dětem bezpečné a podnětné prostředí, kde si mohou hrát se svými vrstevníky, osvojit si základy hygieny a zdravého stravování, naučit se barvy, zvířata, písmena a čísla. To vše jsou předpoklady pro to, aby v pozdějším věku mohly chodit do běžné školy a získaly do života tolik potřebné vzdělání.

Dar pro projekt Postní sbírka 2020 - Pro lepší start do života
(například „babička“, „milý kolega František“ nebo název Vaší firmy apod.)
(pro správný tvar slovesa na certifikátu)

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Jak je zpracováváme, najdete na www.diakoniespolu.cz/moje-udaje

šestplusčtyři=

Další informace

Tahaddi – centrum podporované Diakonií. Stojí při lidech v nejtěžších chvílích

Tahaddi provozuje školu pro děti, které nemají šanci chodit do státních škol. Třeba proto, že jejich rodiče nemají občanství, nebo proto, že zameškaly několik let docházky a přetížené státní školství je nedokáže integrovat. Od roku 2018 provozuje také školku, která poskytuje dětem podnětné a bezpečné prostředí – částečnou alternativu trávení času v často nuzných příbytcích na hranici hygienické únosnosti či na ulici. Tahaddi pořádá také doučování doma a pro matky společná setkání, kde si mohou navzájem radit a sdílet své zkušenosti a problémy. Roční kapacita školy je asi 300 dětí, školky asi 60.

Další služby

Ve zdravotnickém centru dostane základní péči asi 600 lidí měsíčně. Tahaddi se snaží o její co největší dostupnost, v Libanonu se za ní musí platit . Konzultace jsou zdarma a léky a zákroky za co nejnižší náklady. Zdravotní služby jsou zde často propojené se psychosociální poradnou pro klienty nesoucí si fyzická i psychická traumata.

Tým sociálních pracovníků Tahaddi poskytuje další podporu nejzranitelnějším rodinám, například formou materiální pomoci či zvyšováním jejich kvalifikace. Provozuje také sociální podnikání – krejčovskou dílnu pro ženy, které si mohou takto přivydělat a zdokonalit se.

Komunitní centrum Tahaddi provozuje v Libanonu křesťanská organizace Merath. Naše projekty v Libanonu realizujeme také za podpory Ministerstva zahraničí ČR.

Podpořím komunitní školku v Libanonu