Pomoc Bejrútu po tragické ničivé explozi

Aktuálně

Ničivá exploze v libanonském Bejrútu připravila podle posledních zpráv o život 154 lidí a více než 300 tisíc přišlo o střechu nad hlavou. Jsme velmi rádi, že díky Postní sbírce ČCE můžeme nyní reagovat rychle a na bezprostřední pomoc uvolnit 800 tisíc korun. Rádi bychom Vám proto touto cestou ze srdce poděkovali za Vaši štědrost, kterou jste v rámci Postní sbírky projevili.

Prostředky sbírky nyní plánujeme využít na opravy materiálních škod, nákup potravin a školních potřeb pro ty nejvíce potřebné děti v Bejrútu. Nezapomeneme tak rozhodně ani na děti z chudých syrských a libanonských rodin, pro které teď bude situace zase o trochu komplikovanější.

Naše partnerská organizace nyní na místě koordinuje okamžitou pomoc: teplá jídla, která prostřednictvím místních křesťanských farností distribuují tisícům lidí v postižených oblastech, potravinové balíčky pro rodiny s dětmi, kterým bude poskytnuto ubytování a základní prostředky (hygienické potřeby, přikrývky, matrace atd.).

Zůstává však otázka, co bude dál. Libanon dováží až 85 procent potravin, největší část přes nyní zničený bejrútský přístav, kde exploze zničila i centrální národní sklady, sila a přístavní techniku. Beztak velmi vysoké ceny (vlivem dlouhodobé inflace a devalvace místní měny) dále porostou a základní jídlo se stane pro většinu obyvatel ještě méně dostupné.

O to více bude naše pomoc nyní potřeba. Proto jsme se po delší úvaze rozhodli nyní pro širokou veřejnost otevřít veřejnou sbírku, díky které hodláme ty nejchudší v Libanonu i nadále podporovat.


POSTNÍ SBÍRKA 2020: Pro Lepší start do života

Podporujeme komunitní školku v Libanonu v chudinské čtvrti v jižním Bejrútu, kterou navštěvuje zhruba 60 dětí ve věku 3-5 let z chudých syrských a libanonských rodin.

P1190829Uvědomujeme si, že první roky života jsou pro jejich další rozvoj nejzásadnější. Komunitní školka Tahaddi poskytuje dětem bezpečné a podnětné prostředí, kde si mohou hrát se svými vrstevníky a učí se základní věci. Hrají si, seznámí se s prostředím třídy, osvojí si základy hygieny a zdravého stravování. Naučí se barvy, zvířata, písmena a čísla. To vše jsou předpoklady pro to, aby v pozdějším věku mohly chodit do běžné státní školy a získaly do života tolik potřebné základní vzdělání. V chudinské čtvrti a nuzných obydlích, kde žijí, je pro ně školka v mnoha ohledech lepším prostředím.

TahDSCF4144addi pamatuje i na specifické potřeby dětí s postižením, které jí navštěvují. Díky tomu, že do školky chodí, jak děti ze syrských rodin, tak děti z místních chudých rodin, obě společenství se tu přirozeně setkávají. Přispívá to k sociálnímu smíru.

 

 


1,5 milionu uprchlíků na rozloze Jihočeského kraje

Libanon je malá, převážně hornatá země, kde žije téměř 6 milionů lidí, z toho téměř 1,5 milionů syrských uprchlíků. Ty vyhnal z domovů již devět let trvající válečný konflikt. Žijí rozptýleni po celé zemi, často ve stanech, chatrčích z dřeva a plastu či velice provizorních podmínkách. Děti kvůli chudobě, zameškaným letům či nedostatku místa často nechodí do školy. Nedostatkem potravin trpí 75 % syrských uprchlických rodin trpí a chudobou je ohroženo také mnoho Libanonců.

20191202105156_IMG_2645_1V Libanonu pracujeme od roku 2017, kdy jsme začali pomáhat nejzranitelnějším rodinám na předměstí Bejrútu, v oblasti Hay El Gharbeh. Nejpotřebnější rodiny tam za podpory Ministerstva zahraničních věcí ČR dostávají poukázky na nákup potravin, sušené mléko, dětské pleny nebo jinou potřebnou pomoc. Z prostředků Postní sbírky v roce 2019 byl financován program zimní pomoci pro rodiny žijící v horském údolí Biká - přikrývky, matrace, kamna a topný olej. Potřebnost pomoci pravidelně posuzuje a kontroluje náš místní partner, který má potřebné zkušenosti.

Od letošního roku budeme podporovat také komunitní školku na předměstí Bejrútu a také sociální program Merathu, který lidem pomáhá s vyřízením osobních dokladů. Řada uprchlíků i místních chudých lidí žádné nemá. Kvůli tomu nemají přístup k základním lidským právům ani nárok na zdravotní služby. Nemohou dát své děti do státních škol a jejich sociální vyloučení se tak ještě zvětšuje.


Potřebujeme vaši pomoc

Pokud pořádáte sbírku ve vašem farním sboru a chcete nám poslat její výtěžek použijte prosíme tyto platební údaje:

Číslo účtu: 292949292/0300

Variabilní symbol: 3247xxxx (xxxx = číslo sboru)


Chcete se dozvědět víc o naší práci v Libanonu? Rád zodpovím Vaše dotazy.

Erik SieglErik Siegl, vedoucí humanitárních projektů na Blízkém východě, siegl@diakoniespolu.cz

 

 


Naši práci na Blízkém východě podporují také Ministerstvo zahraničí České republiky a Ministerstvo vnitra České republiky.