Pomoc rodinám, které uprchly ze Sýrie a jejich chudým sousedům

V libanonském Bejrútu již pátem rokem s podporou MZV ČR působíme prostřednictvím místního komunitního centra Tahaddi v chudinské čtvrti Hay el Gharbeh. Vedle potravinové pomoci formou poukázek, dětských plen či výživy jde o zajištění základních potřeb do nejchudších domácností, jako jsou přikrývky, topení anebo levné pračky, vařiče či chladničky. Prostřednictvím našeho místního partnera jsme také pomáhali při znovunabývání osobních dokladů (občanské průkazy, rodné a oddací listy...), které jsou zcela nezbytné k přístupu k některým službám i případnému budoucímu návratu uprchlíků zpět do Sýrie.

DSCF4144Podporujeme komunitní školku kterou navštěvuje zhruba 60 dětí ve věku 3-5 let z chudých syrských a libanonských rodin.Komunitní školka Tahaddi poskytuje dětem bezpečné a podnětné prostředí, kde si mohou hrát se svými vrstevníky a učí se základní věci. Hrají si, seznámí se s prostředím třídy, osvojí si základy hygieny a zdravého stravování. Naučí se barvy, zvířata, písmena a čísla. To vše jsou předpoklady pro to, aby v pozdějším věku mohly chodit do běžné státní školy a získaly do života tolik potřebné základní vzdělání. V chudinské čtvrti a nuzných obydlích, kde žijí, je pro ně školka v mnoha ohledech lepším prostředím.

Tahaddi pamatuje i na specifické potřeby dětí s postižením, které jí navštěvují. Díky tomu, že do školky chodí, jak děti ze syrských rodin, tak děti z místních chudých rodin, obě společenství se tu přirozeně setkávají. Přispívá to k sociálnímu smíru.

 

 


1,5 milionu uprchlíků na rozloze Jihočeského kraje

Libanon je malá, převážně hornatá země, kde žije téměř 6 milionů lidí, z toho téměř 1,5 milionů syrských uprchlíků. Ty vyhnal z domovů již devět let trvající válečný konflikt. Žijí rozptýleni po celé zemi, často ve stanech, chatrčích z dřeva a plastu či velice provizorních podmínkách. Děti kvůli chudobě, zameškaným letům či nedostatku místa často nechodí do školy. Nedostatkem potravin trpí 75 % syrských uprchlických rodin trpí a chudobou je ohroženo také mnoho Libanonců.

20191202105156_IMG_2645_1V Libanonu pracujeme od roku 2017, kdy jsme začali pomáhat nejzranitelnějším rodinám na předměstí Bejrútu, v oblasti Hay El Gharbeh. Nejpotřebnější rodiny tam za podpory Ministerstva zahraničních věcí ČR dostávají poukázky na nákup potravin, sušené mléko, dětské pleny nebo jinou potřebnou pomoc. Z prostředků Postní sbírky v roce 2019 byl financován program zimní pomoci pro rodiny žijící v horském údolí Biká - přikrývky, matrace, kamna a topný olej. Potřebnost pomoci pravidelně posuzuje a kontroluje náš místní partner, který má potřebné zkušenosti.

Od letošního roku budeme podporovat také komunitní školku na předměstí Bejrútu a také sociální program Merathu, který lidem pomáhá s vyřízením osobních dokladů. Řada uprchlíků i místních chudých lidí žádné nemá. Kvůli tomu nemají přístup k základním lidským právům ani nárok na zdravotní služby. Nemohou dát své děti do státních škol a jejich sociální vyloučení se tak ještě zvětšuje.


Chcete se dozvědět víc o naší práci v Libanonu? Rád zodpovím Vaše dotazy.

Erik SieglErik Siegl, vedoucí humanitárních projektů na Blízkém východě, siegl@diakoniespolu.cz

 

 


Naši práci na Blízkém východě podporují také Ministerstvo zahraničí České republiky a Ministerstvo vnitra České republiky.