V libanonském Bejrútu již pátem rokem s podporou MZV ČR působíme prostřednictvím místního komunitního centra Tahaddi v chudinské čtvrti Hay el Gharbeh. Vedle potravinové pomoci formou poukázek, dětských plen či výživy jde o zajištění základních potřeb do nejchudších domácností, jako jsou přikrývky, topení anebo levné pračky, vařiče či chladničky. Prostřednictvím našeho místního partnera jsme také pomáhali při znovunabývání osobních dokladů (občanské průkazy, rodné a oddací listy...), které jsou zcela nezbytné k přístupu k některým službám i případnému budoucímu návratu uprchlíků zpět do Sýrie.

DSCF4144Postní sbírka v roce 2020 vynesla 545 tisíc Kč i přesto, že se konala v době, kdy byly kostely zavřené. Její výtěžek posloužil komunitnímu centru Tahaddi na provoz školky pro předškolní děti.

Část výnosu ze sbírky jsme věnovali také na pořízení vybavení pro distanční vzdělávání dětí v komunitní škole. Uzavření škol kvůli pandemii koronaviru se nevyhnulo ani Libanonu a pro děti žijící v nuzných podmínkách chudinské čtvrti je obzvláště nepříznivé.

Tahaddi pamatuje i na specifické potřeby dětí s postižením, které jí navštěvují. Díky tomu, že do centra chodí, jak děti ze syrských rodin, tak děti z místních chudých rodin, obě společenství se tu přirozeně setkávají. Přispívá to k sociálnímu smíru.

117632052_2401659720127941_6768548362184051070_oProstřednictvím sbírky na okamžitou pomoc Bejrútu po srpnovém výbuchu, jsme od Vás získali dalších úctyhodných 250 000 Kč. Peníze posloužily na pomoc nejvíce zasaženým rodinám. Mladí lidé z komunitního centra Tahaddi pomáhali odklízet následky výbuchu v domácnostem, a také v místní nemocnici. Kromě toho v učnovské dílně v Tahaddi vyráběli nový nábytek pro chudé domácnosti. Výtěžek ze sbírky posloužil dále na nákup potravin a přípravu jídla pro rodiny zasažené výbuchem bezprostředně po události. 

 

1,5 milionu uprchlíků na rozloze Jihočeského kraje

Libanon je malá, převážně hornatá země, kde žije téměř 6 milionů lidí, z toho téměř 1,5 milionů syrských uprchlíků. Ty vyhnal z domovů již devět let trvající válečný konflikt. Žijí rozptýleni po celé zemi, často ve stanech, chatrčích z dřeva a plastu či velice provizorních podmínkách. Děti kvůli chudobě, zameškaným letům či nedostatku místa často nechodí do školy. Nedostatkem potravin trpí 75 % syrských uprchlických rodin trpí a chudobou je ohroženo také mnoho Libanonců.

20191202105156_IMG_2645_1V Libanonu pracujeme od roku 2017, kdy jsme začali pomáhat nejzranitelnějším rodinám na předměstí Bejrútu, v oblasti Hay El Gharbeh. Nejpotřebnější rodiny tam za podpory Ministerstva zahraničních věcí ČR dostávají poukázky na nákup potravin, sušené mléko, dětské pleny nebo jinou potřebnou pomoc. Z prostředků Postní sbírky v roce 2019 byl financován program zimní pomoci pro rodiny žijící v horském údolí Biká - přikrývky, matrace, kamna a topný olej. Potřebnost pomoci pravidelně posuzuje a kontroluje náš místní partner, který má potřebné zkušenosti.

Výtěžek letošní postní sbírky poslouží na provoz školky pro nejmenší, podporu distančního vzdělávání starších dětí a část prostředků poputuje do sociální fondu, ze kterého vyplácíme nejchudším rodinám drobnou finanční podporu, jako kompenzaci, že pošlou své děti do školy místo do práce nebo žebrat.


Chcete se dozvědět víc o naší práci v Libanonu? Rád zodpovím Vaše dotazy.

Erik SieglErik Siegl, vedoucí humanitárních projektů na Blízkém východě, siegl@diakoniespolu.cz

 

 


Naši práci na Blízkém východě podporují také Ministerstvo zahraničí České republiky a Ministerstvo vnitra České republiky.