Co v této chvíli děláme?

  • otevřeli jsme veřejnou sbírku na přímou pomoc na Ukrajině
  • prostřednictvím naších partnerských organizací přímo na Ukrajině pomáháme zajišťovat základní potřeby lidí prchajících před válkou jako ubytování, stravu, léky, dětské vybavení apod. 
  • pomáháme s péčí o ty nejzranitelnější - staré lidi, nemocné, kteří na Ukrajině stále zůstávají 
  • ve spolupráci s dalšími středisky Diakonie a církevními sbory připravujeme koordinovanou pomoc lidem z Ukrajiny, kteří přichází do ČR
  • chystáme plán pro psychosociální pomoc uprchlíkům a jejich hostitelům

 

Koho podporujeme na Ukrajině?

Otcův dům

Od roku 2014 finančně pomáháme organizaci Otcův dům. Jeho hlavní činností je především podpora konceptu náhradní rodinné péče. Dále zajišťuje vzdělávání a psychologickou podporu pro náhradní rodiče, které mají dispozici také psychologické, sociální a právní konzultace.

Otcův dům úzce spolupracuje s místním sociálním odborem na programu následné péče o děti, které se z Otcova domu mohou vrátit ke svým biologickým rodičům.


Blago

Na Ukrajině nyní směřuje naše finační pomoc do Zakarpatska. Ačkoliv daleko od bojů, Užhorod u slovenských hranic je přeplněn lidmi, kteří odcházejí směrem na Západ. Někteří strávili na náročné cestě 2-3 dny poté, co se týden schovávali ve sklepech. Eleonora Kulčar a její organizace Blago má dlouholeté zkušenosti s podporou dětí v místní romské komunitě. V současné době poskytují dočasné ubytování, stravování a další péči bezrozdílu všem, kteří to potřebují, celkem asi 150 ti lidem. Pronajali si sklad, své centrum přeměnili na noclehárnu.


Dům milosrdenství 

Naše partnerská organizace Dům milosrdenství přímo v Kyjevě provozuje dvě zařízení pro celkem 25 starších lidí bez domova. 


Mižhirija 

Municipalita (město) ve východní části Zakarpatské Ukrajiny s cca 10 tisíci stálými obyvateli. Vlivem války na Ukrajině se počet místních rezidentů příchodem vnitřně vysídlených osob, tzv. IDPs (internally displaced persons), více než zdvojnásobil. 


Budeme rádi, pokud i nyní podpoříte naši činnost a přispějete na sbírku. Vaše dary Otcův dům, Dům milosrdenství, Blago a obec Mižhirija využijí nyní bezprostředně na pokrytí svých zvýšených nákladů na každodenní chod organizací, dále na pomoc lidem, kteří do Kyjeva přijdou z oblasti konfliktu - zajištění léků, trvanlivých potravin, dočasných přístřešků a podobně. Pokud se bude situace v oblasti vyvíjet nepříznivě, tak i na evakuaci těch nejzranitelnějších - dětí a žen - z oblasti.

Více o pomoci Ukrajině