Tahaddi – centrum podporované Diakonií. Stojí při lidech v nejtěžších chvílích

Tahaddi provozuje školu pro děti, které nemají šanci chodit do státních škol. Třeba proto, že jejich rodiče nemají občanství, nebo proto, že zameškaly několik let docházky a přetížené státní školství je nedokáže integrovat. Od roku 2018 provozuje také školku, která poskytuje dětem podnětné a bezpečné prostředí – částečnou alternativu trávení času v často nuzných příbytcích na hranici hygienické únosnosti či na ulici. Tahaddi pořádá také doučování doma a pro matky společná setkání, kde si mohou navzájem radit a sdílet své zkušenosti a problémy. Roční kapacita školy je asi 300 dětí, školky asi 60.

Video o škole Tahaddi

 

Další služby

Ve zdravotnickém centru dostane primární péči asi 600 lidí měsíčně. Tahaddi se snaží o její co největší dostupnost, v Libanonu se za ní musí platit . Konzultace jsou zdarma a léky a zákroky za co nejnižší náklady. Zdravotní služby jsou zde často propojené se psychosociální poradnou pro klienty nesoucí si fyzická i psychická traumata.

Tým sociálních pracovníků Tahaddi poskytuje další péči a podporu nejzranitelnějším rodinám, například formou materiální pomoci či zvyšováním jejich kvalifikace. Provozuje také sociální podnikání – krejčovskou dílnu pro ženy, které si mohou takto přivydělat a zdokonalit se.

Komunitní centrum Tahaddi provozuje v Libanonu křesťanská organizace Merath. Naše projekty zde realizujeme za podpory Ministerstva zahraničí ČR.