Postní sbírka 2019 - Návrat domů

Postní sbírka 2019 byla věnována syrským rodinám v Libanonu a Jordánsku. Vynesla přes 600 tisíc Kč. Tyto prostředky jsme využili v Libanonu a Jordánsku. 

V Libanonu jsme peníze využili na nákup vybavení na zimu, která je v horských oblastech Libanonu překvapivě chladná. Pro uprchlíky žijící často v jedné holé místnosti, není lehké jí přečkat. Matrace, kamna či topný olej nakupujeme lokálně, aby zároveň podpořila místní trh. Teplé deky vyrábí v komunitních dílnách přímo syrští uprchlíci a díky naší pomoci tak získají práci.

Další část prostředků podpoří zřízení a provoz komunitního centra v jordánském městě Zarqá, které poskytne volnočasové a vzdělávací kurzy a pomůže ekonomickému osamostatnění uprchlíků.

Děkujeme, že jste se do sbírky zapojili. Vážíme si Vaší důvěry ve smysluplnou práci Diakonie nejen v naší zemi, ale také za hranicemi. Vážíme si Vašeho rozhodnutí pomáhat i lidem jiných kultur. Jsme rádi, že díky silné podpoře naší církve můžeme vykonávat práci postavenou na skutečných křesťanských hodnotách.

Vzkaz synodního seniora Daniela Ženatého