Pro lepší start do života

Tradiční Postní sbírka v loňské roce vynesla 545 tisíc Kč i přesto, že se konala v době, kdy byly kostely zavřené. Její výtěžek posložil komunitnímu centru Tahaddi na podporu předškolního vzdělávání dětí a také na pořízení vybavení pro distanční vzdělávání dětí v komunitní škole, které Tahaddi muselo řešit kvůli pandemii koronaviru stejně jako školy na celém světě.

Po tragickém výbuchu v Bejrůtu na začátku srpna jsme Postní sbírku znovu otevřeli a na okamžitou pomoc Bejrútu po srpnovém výbuchu jsme od Vás získali dalších úctyhodných 250 000 Kč. Peníze posloužily na pomoc nejvíce zasaženým rodinám a na nákup dalších učebních pomůcek pro distanční výuku dětí a platy učitelů, kteří výuku vedou.

Děkujeme!