Text pro ohlášky

Tento text můžete využít k informaci o sbírce během oznámení při bohoslužbách či jiných setkáních.

Sbírkou z dnešní neděle se připojujeme k tradiční Postní sbírce Diakonie. Její výtěžek letos podpoří bratry a sestry z Ukrajiny, které zasáhla ruská okupace. Ať již zůstali ve své vlasti, nebo se rozhodli pro odchod do České republiky.

Děkujeme, že na tyto lidi pamatujete v modlitbách i štědrosti.