situace na západě Myanmaru/Barmy

 

Konflikty mezi etnickými skupinami

mapa Myanmaru/BarmyV roce 2012 muselo kvůli násilí mezi barmánskými buddhisty a muslimskými Rohingyi odejít z domovů přes 143 000 lidí. Většina z nich nyní žije v táborech pro tzv. "vnitřně přesídlené osoby" ve státě Rakhine na západě Barmy. Přes 95 % obyvatel táborů jsou rohingští muslimové.

Rohingyové

Rohingyové čelí různým formám útlaku a nemají občanská práva. V Myanmaru jsou stále považováni za nelegální přistěhovalce ze sousedního Bangladéše a většinou nemají žádné státní občanství. Mnozí Rohingyové ale žijí na území Myanmaru již několik století.

Tábory            

tábor Ah Nauk Ywe 2Většina vnitřních uprchlíků žije v provizorních obydlích, tzv. longhousech. Lidé by potřebovali začlenit se mezi obyvatele okolních vesnic, mít přístup k základním veřejným službám a k vhodnému živobytí tak, aby přestali být závislí na humanitární pomoci. V táborech mají lidé ale stále jen omezený přístup ke zdravotní péči, vzdělání a k práci.

Povodně a cyklon

Po povodních v roce 2015 ve státě Rakhine muselo dalších 96 165 lidí opustit své domovy. Cyklon zasáhl 1 tábor v oblasti Sittwe. Zničeno bylo 76 škol a víc než 400 škol potřebuje opravit. Několik tisíc studentů nemá učební pomůcky a nemohou se vzdělávat.

Před vládou stojí obrovské problémy

V listopadu 2015 byla zvolena a v březnu 2016 jmenována nová demokratická vláda. Vláda čelí velkým výzvám. Jedna z nich je řešení dlouhotrvajícího napětí a pomoci velkému počtu obyvatel bez státní příslušnosti (rohingští muslimové) v Rakhinském státě. Další je stálé riziko přírodních katastrof, které ohrožují celý Myanmar.

Kvůli vojenské operaci na podzim 2016 bylo na severu Rakhinského státu vyhnáno přibližně 30 000 lidí a pozastaveno poskytování humanitární pomoci.

Stát Rakhine a LWF

Rakhine je 2. nejchudší stát v Myanmaru. Od povodní v roce 2015 spolupracuje distribuce humanitární pomoci, tábor Set Yon Su 1, 2014Světová luterská federace (Lutheran World Federation, LWF) s vládou Rakhinského státu, pomáhá poškozeným školám ­v oblastech Mrauk U a Sittwe a zajišťuje větší bezpečí ve školách skrze lepší připravenost na katastrofy.

120 000 uprchlíků ve vlastní zemi

Konflikt vyhnal lidi z domovů již před 4,5 lety. Trvalé řešení pro většinu ze 120 000 uprchlíků v táborech (z toho 51 % žen) je v nedohlednu. Nemají svobodu pohybu, přístup na trh a ke službám, k práci a jsou závislí na cizí pomoci.

Diakonie se v roce 2014 připojila k podpoře lidí v táborech. 

Vybarvím den dětem v Barmě

Naše pomoc v Barmě 2014–2016

Vyškolili jsme 0 dobrovolných hasičů
Zajistili jsme nádobí a oděvy pro 0 rodin
Rozdali jsme 0 balíčků školních potřeb
Opravili jsme 0 škol