„Kdo přijme jedno z takových dětí v mém jménu, přijímá mne."

Marek 9

Vzdělání pro děti V Libanonu

Podporujeme děti z rodin, které se před válkou v Sýrii uchýlily do sousedního Libanonu. Ozbrojený konflikt v jejich domově trvá již 10 let a konec není v dohledu. Hostitelský Libanon je přitom vyčerpán ekonomickou krizí, kterou ještě zhoršila koronavirová pandemie a tragická exploze v Bejrútu v loňském roce. O to víc potřebují naši pomoc.

Spolu s místními organizacemi již pět let dáváme těmto dětem a jejich rodinám naději. Přispíváme k tomu, aby mohly chodit do školy nebo se vzdělávat doma. Rodiny podporujeme také materiálně a vytváříme příležitosti, aby si mohly zajistit vlastní obživu.

Děkujeme že pomáháte s námi!

Pokud se chcete na cokoliv zeptat, prosíme kontaktujte nás: Ivana Dingová, koordinátor Postní sbírky a péče do dárce, +420 731 621 439, dingova@diakoniespolu.cz.