Poděkování našim dárcům za pomoc Bejrútu

5. října 2020

Milý přátelé,

rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za přízeň, díky které jsme schopni dlouhodobě podporovat komunitní centrum Tahaddi Lebanon v Bejrútu. Prostřednictvím znovu otevřené Postní sbírky na okamžitou pomoc Bejrútu po srpnovém výbuchu, jsme od Vás získali úctyhodných 250 000 Kč. Peníze jsou průběžně čerpány na pomoc nejvíce zasaženým rodinám a na nákup učebních pomůcek, zejména pro distanční výuku dětí a platy učitelů, kteří výuku vedou.

Poděkování našim dárcům za pomoc Bejrútu
5. října 2020 - Poděkování našim dárcům za pomoc Bejrútu

Jak jsme se mohli osobně přesvědčit během naší návštěvy Bejrútu v září, naši kolegové v Tahaddi odvádí opravdu skvělou práci. Mladí lidé z komunitního centra, ač sami pocházejí z velmi chudých syrských a libanonských rodin, tak se i nadále aktivně zapojují do pomoci potřebným. Odklízejí škody, připravují potravinové balíčky pro chudé rodiny, které výbuch připravil o střechu nad hlavou nebo o zaměstnaní. Tuto pomoc mohou pak potřebným poskytovat právě díky darům, které od nás dostávají.  A to přes velmi složité podmínky, protože se Libanon potýká s prohlubující se ekonomickou a sociální krizí, kterou umocňují opatření proti koronaviru.

      IMG_0648       VFFY3507

Naše cesta do Libanonu byla pro nás inspirací v tom, jak důležitá je vzájemná podpora a vstřícnost lidí. Díky tomu vznikla zajímavá videa a rozhovory s učiteli z Tahaddi, kteří se již mnoho let věnují vzdělávání dětí z velmi chudých rodin. Dozvíte se z nich, jak přistupují k aktuální situaci v Libanonu a jak vypadá samotná školní výuka v Tahaddi.

V rámci naší návštěvy jsme také navštívili šicí dílnu, která funguje pod záštitou komunitního centra. V dílně vznikají krásné zástěry, roušky a kabelky s libanonskými motivy, které jsou dalším zdrojem obživy pro až dvacítku místních žen.

        IMG_0622       IMG_0627 

Je pro nás opravdu velmi důležité vidět, že jsme díky Vaší podpoře schopni pomáhat tam, kde je pomoc opravdu důležitá. Tak ještě jednou velké díky Vám všem.