13 let diakonické Postní sbírky

10. ledna 2020

Postní období v roce 2020 začíná 26. února. V té době zahájíme i naši Postní sbírku. Informace o ní pro vás právě chystáme. Už nyní víme, že budeme opět pomáhat na Blízkém východě, kde stále pracujeme. Situace lidí, které vyhnala z domovů syrská válka je stále naléhavá. 

Připravujeme postní sbírku 2020
10. ledna 2020 - 13 let diakonické Postní sbírky

Výtěžek z letošní Postní sbírky proto Diakonie věnuje na další z aktivit komunitního centra Tahaddi – na předškolní vzdělávací centrum. Do komunitní školky docházejí nejen děti uprchlíků, ale i nejchudších Libanonců. Mohou si tu v bezpečí hrát, osvojí si základy hygieny a zdravého stravování. Naučí se barvy, zvířata, písmena a čísla. To vše jsou předpoklady pro to, aby v pozdějším věku mohly chodit do běžné státní školy a získaly do života tolik potřebné základní vzdělání. Školka pamatuje i na specifické potřeby dětí s postižením, které ji navštěvují také. 

Pokud se Postní sbírka vydaří tak jako v minulých letech, pokryjí prostředky z ní platy pracovníků školky na jeden rok. To je pro organizaci typu Tahaddi obrovská podpora.

Třináct let pomoci potřebným v zahraničí

Postní sbírku Diakonie pořádá letos již potřinácté. Každý rok její výtěžek putuje na pomoc potřebným lidem v zahraničí. Od roku 2008 po dobu osmi let běžela sbírka mezi zaměstnanci a příznivci Diakonie a byla určená na podporu pracovních příležitostí žen v Etiopii. V roce 2012 se ke sbírce připojily také sbory Českobratrské církve evangelické. Do Etiopie putovalo za osm let dohromady přes 4 miliony Kč. V roce 2016 pomáhala Postní sbírka lidem v uprchlických táborech v Iráku. V roce 2017 putoval výtěžek do Barmy. Dva poslední roky peníze ze sbírky slouží na Blízkém východě lidem, které postihl syrský válečný konflikt. Celkově jste na pomoc potřebným lidem poskytli přes 6,6 milionů Kč.

Velmi si vážíme vaší vytrvalé a štědré podpory. Většinu služeb poskytuje Diakonie potřebným lidem v naší zemi. Situace ve světě nám však připomíná, že máme hledat cesty, jak projevovat svoji solidaritu i daleko za našimi hranicemi. Díky vám se nám to daří.